Giỏ hàng của bạn đang trống

Tiếp tục mua hàng

B12. Cá saba biển sống- Shimesaba sashimi

89,000₫

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Sản phẩm khác

Category