Tôm tẩm bột rán

Tôm tẩm bột rán

Tôm tẩm bột rán

khai vị

Giá: 125,000₫

tươi ngon mát bổ

Bình luận