Thịt gà tẩm bột rán

Thịt gà tẩm bột rán

Thịt gà tẩm bột rán

khai vị

Giá: 69,000₫

tươi ngon mát bổ

Bình luận