Thăn lưng bò úc nướng

Thăn lưng bò úc nướng

Thăn lưng bò úc nướng

khai vị

Giá: 139,000₫

tươi ngon mát bổ

Bình luận