Sườn non bò mỹ không xương nướng

Sườn non bò mỹ  không xương nướng

Sườn non bò mỹ không xương nướng

khai vị

Giá: 189,000₫

tươi ngon mát bổ

Bình luận