Sasshimi tổng hợp 21 miếng

Sasshimi tổng hợp 21 miếng

Sasshimi tổng hợp 21 miếng

khai vị

Giá: 525,000₫

tươi ngon mát bổ

Bình luận