Ngao hấp sake

Ngao hấp sake

Ngao hấp sake

khai vị

Giá: 69,000₫

tươi ngon mát bổ

Bình luận