Mỳ udon lạnh với tempura tổng hợp

Mỳ udon lạnh với tempura tổng hợp

Mỳ udon lạnh với tempura tổng hợp

khai vị

Giá: 139,000₫

tươi ngon mát bổ

Bình luận