G7. Mỳ Soba lạnh với tempura tổng hợp -Tempura zazu Soba

G7. Mỳ Soba lạnh với tempura tổng hợp -Tempura zazu Soba

G7. Mỳ Soba lạnh với tempura tổng hợp -Tempura zazu Soba

Khác

Giá: 139,000₫

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Bình luận