G4. Mỳ udon nóng với tempura tổng hợp- Tempura udon

G4. Mỳ udon nóng với tempura tổng hợp- Tempura udon

G4. Mỳ udon nóng với tempura tổng hợp- Tempura udon

Khác

Giá: 139,000₫

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Bình luận