D9. Sườn bò Mỹ không xương nướng- Amerikan karubi yaki

D9. Sườn bò Mỹ không xương nướng-  Amerikan  karubi yaki

D9. Sườn bò Mỹ không xương nướng- Amerikan karubi yaki

Khác

Giá: 189,000₫

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Bình luận