D4. Thịt bò Mỹ cuộn nấm kim châm - Amerika gyuniku no enoki maki

D4. Thịt bò Mỹ cuộn nấm kim châm - Amerika gyuniku no enoki maki

D4. Thịt bò Mỹ cuộn nấm kim châm - Amerika gyuniku no enoki maki

Khác

Giá: 119,000₫

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Bình luận