Cơm sushi cuốn rong biển với trứng

Cơm sushi cuốn rong biển với trứng

Cơm sushi cuốn rong biển với trứng

khai vị

Giá: 39,000₫

tươi ngon mát bổ

Bình luận