Cơm sushi cuốn rong biển với cá chiên tẩm vừng

Cơm sushi cuốn rong biển với cá chiên tẩm vừng

Cơm sushi cuốn rong biển với cá chiên tẩm vừng

khai vị

Giá: 69,000₫

tươi ngon mát bổ

Bình luận