C5. Cơm sushi cuốn tôm và quả bơ- Ebi to abokado maki

C5. Cơm sushi cuốn tôm và quả bơ- Ebi to abokado maki

C5. Cơm sushi cuốn tôm và quả bơ- Ebi to abokado maki

Khác

Giá: 65,000₫

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Bình luận