C4. Cơm sushi với hải sản tổng hợp kèm súp -miso Chirashi sushi

C4. Cơm sushi với hải sản tổng hợp kèm súp -miso Chirashi sushi

C4. Cơm sushi với hải sản tổng hợp kèm súp -miso Chirashi sushi

Khác

Giá: 229,000₫

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Bình luận