C34. Cơm sushi cuốn dưa chuột - Kapa maki

C34. Cơm sushi cuốn dưa chuột - Kapa maki

C34. Cơm sushi cuốn dưa chuột - Kapa maki

Khác

Giá: 30,000₫

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Bình luận