C25. Cơm sushi trứng- Tamago nigiri

C25. Cơm sushi trứng-  Tamago nigiri

C25. Cơm sushi trứng- Tamago nigiri

Khác

Giá: 39,000₫

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Bình luận