C16. Sushi sò đỏ- Hokkigai nigiri

C16. Sushi sò đỏ- Hokkigai nigiri

C16. Sushi sò đỏ- Hokkigai nigiri

Khác

Giá: 85,000₫

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Bình luận