C13. Cơm sushi cuốn rong biển với quả bơ - Abokado maki

C13. Cơm sushi cuốn rong biển với quả bơ - Abokado maki

C13. Cơm sushi cuốn rong biển với quả bơ - Abokado maki

Khác

Giá: 39,000₫

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Bình luận