C12. Cơm sushi cuốn rong biển với trứng- Tamago maki

C12. Cơm sushi cuốn rong biển với trứng- Tamago maki

C12. Cơm sushi cuốn rong biển với trứng- Tamago maki

Khác

Giá: 39,000₫

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Bình luận