C10. Cơm sushi cuốn rong biển với cá ngừ- Tekka maki

C10. Cơm sushi cuốn rong biển với cá ngừ- Tekka maki

C10. Cơm sushi cuốn rong biển với cá ngừ- Tekka maki

Khác

Giá: 48,000₫

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Bình luận