Bò wangu nướng sốt tỏi

Bò wangu nướng sốt tỏi

Bò wangu nướng sốt tỏi

khai vị

Giá: 250,000₫

tươi ngon mát bổ

Bình luận