Bạch tuộc , sò đỏ sống

Bạch tuộc , sò đỏ sống

Bạch tuộc , sò đỏ sống

khai vị

Giá: 185,000₫

tươi ngon mát bổ

Bình luận