Bạch tuộc, cá hồi sống

Bạch tuộc, cá hồi sống

Bạch tuộc, cá hồi sống

khai vị

Giá: 150,000₫

tươi ngon mát bổ

Bình luận