Ba chỉ bò mỹ nướng

Ba chỉ bò mỹ nướng

Ba chỉ bò mỹ nướng

khai vị

Giá: 115,000₫

tươi ngon mát bổ

Bình luận