B7. Sò đỏ Canada sống- Hokkigai sashimi

B7. Sò đỏ Canada sống-  Hokkigai sashimi

B7. Sò đỏ Canada sống- Hokkigai sashimi

Khác

Giá: 195,000₫

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Bình luận